T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   Tüketici Hakem Heyeti

 Tüketici Hakem Heyeti İşleri
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Personel 

Yusuf ÖZKAN

   

Aslı DAVRAN 

Adres

Uğur Mumcu Cad. No:135 Buca Kaymakamlığı

 

 

Tüketici Hakem Heyeti

Telefon

0 232 448 61 20 

 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Satın aldığınız mal/hizmete ilişkin uyuşmazlığınız,

 • Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise
 • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise,
 • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete ilişkin ise,
 • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olmamasına ilişkin ise,
 • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise,
 • Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal/hizmetin zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,
 • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi ile ilgili ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,
 • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,
 • Kapıdan aldığınız mal/hizmete ilişkin 7 gün içerisinde cayma hakkınızı  kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise,

uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ( 2012 yılı için Resmi  Gazede yayınlanan İlçe Tüketici Hakları Hakem Heyetleri için parasal sınır 1.161,67 TL) ikamet ettiğiniz yerdeki Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.

E-Devlet şifresi kullanıyor iseniz  www.tuketici.gov.tr adresinden online başvurunuzu yapabilirsiniz.
(Online başvuruda bulunduktan sonra 15 gün içerisinde bizzat  İlçe Hakem Heyeti Bürosuna gidilerek şikayet ile ilgili evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde müracaatınız silinebilir )

Eğer uyuşmazlığınız,

 • Satın aldığınız malla birlikte size garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu verilmemesine ilişkin ise,
 • Kanun’da yazılı düzenlenmesi ve bir nüshasının tarafınıza verilmesi gerekli olan sözleşmenin size verilmemesine ilişkin ise,
 • Satın aldığınız mal/hizmetin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa ve sizin aleyhinize olan uygulanmışsa,
 • Cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen size kapıdan satış yapan şirketin gereğini yerine getirmemesine ilişkin ise,

gerekli idari işlemlerin yapılması için bulunduğunuz ilin Valiliğinde yer alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca uyuşmazlığınız,

 • Kampanyalı (ön ödemeli) sözleşmelerde size ödemelerinizin güvence altına alındığına ilişkin teminat gösterilmemesine, Süreli yayınların verdiği promosyonlara, Bankalar ile yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara ilişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.
 • Sigorta ürünleri ile ilgili şikayetleriniz için ise http://www.tsrsb.org.tr ( Türkiye Sigorta ve Reüsürans Şirketleri Birliği ) başvurabilirsiniz

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE NASIL BAŞVURULUR

Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur

Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

2012 yılı için değeri 1161,67-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2012 yılı için değeri 1161,67-TL. ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan Tüketici Mahkemesine de başvurulabilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için Hakem Heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliği taşıdığından, taraflarca benimsenmemesi halinde yine Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  

 Mal ve Hizmet Alımlarındaki Başvurularında

Dilekçe (3 fotokopi)         ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Kimlik (3 fotokopi)

Sözleşme (3 fotokopi)
(Kapıdan satışlar, Abonelik Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri)

Fatura (3 fotokopi) (Mal ve Hizmet alımlarında zorunlu)

Garanti Belgesi (3 fotokopi)


Servis Hizmet Formları (3 fotokopi)

 

 Banka Kredileri ile İlgili Şikayet Başvurularında

Dilekçe (3 fotokpi)          
ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Kimlik (3 fotokopi)

Sözleşme (3 fotokopi)

Dekont (3 fotokopi)
(Masrafı gösterir belge)

 

 Kredi Kartı Aidatlarının İadesi Başvurularında

Dilekçe (3 fotokopi)         ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Kimlik (3 fotokopi)

Hesap Ekstresi (3 fotokopi)
  (Aidat bedellerinde zaman aşımı süresi son 10 yıldır.Aidatın kesildiğini gösterir ekstre örneği verilmesi zorunludur.Her yıl için iade alınmak istenirse her yıla ait hesap ekstresi verilmelidir.)

 

 Kapıdan Satış veya Mesafeli  Satış Yöntemiyle Alınan Mal ve Hizmetler İçin Şikayet Başvurularında

Dilekçe (3 fotokopi)          ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Kimlik (3 fotokopi)

Kapıdan Satış Sözleşmesi (3 fotokopi)

Cayma Bildirimi (3 fotokopi)
  (Ürün ya da hizmet sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe gösterilmeden tüketici tarafından iade edilebilir.Bu durumda Cayma Bildirimi Formu düzenlenip 7 gün içinde satıcı firmaya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırılmalıdır.)

Örnek Cayma Bildirimi İçin Tıklayınız
.:: Telif hakkı 2011 © www.buca.gov.tr.Tüm hakları saklıdır ::.
.:: buca@icisleri.gov.tr ::.