AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER PROJE OFİSİ
 
                                                           
                                                                                                              Gülşen SALGAR
                                                                                                         Proje Ofisi Koordinatörü
       
 
        1975 İzmir doğumludur. Sırasıyla; İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Böl. lise (1993), KTÜ Fatih Eğitim Fak. Tarih Öğrt. Böl. lisans (1997); Ege Üniv. Sos. Bil. Enst. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD yüksek lisans (2004); Anadolu Üniv. İktisat Fak. Kamu Yönetimi Böl. 2. üniversite/lisans (2017) derecesini tamamladı. Memuriyet hayatına 1993’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı Trabzon 112 Ambulans Servisi’nde hemşire olarak başladı. 1998 yılında Mardin’de başladığı sosyal bilgiler öğretmenliği görevine, 2001’den itibaren İzmir’in çeşitli okullarında sosyal bilgiler ve tarih öğretmeni olarak devam etti. Daha sonra İzmir Atatürk Spor Lisesi’nde müdür yardımcılığı yaptı (2013-2017). 2017 yılından bu yana Buca Kaymakamlığı AB ve Dış İlişkiler Proje Ofisi Koordinatörü görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
 

            Akademik Çalışmaları ve Proje Tecrübesi:

 

          Tarih eğitimi, İzmir tarihi, kent tarihi eğitimi, biyografi, sanat yoluyla öğrenme, aktif öğrenme, müze eğitimi, değer eğitimi, kapsayıcı eğitim konularında yerel, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylarda sunulmuş ve basılmış bildiri, ders materyali, atölye çalışması ve editöryal yayını bulunmaktadır. Danışman öğretmenlik yaptığı ödüllü tarih projeleri; proje koordinatörlüğü yaptığı “çatışma çözümü, iletişim, uluslararası kardeş okul, kentlilik” konulu ödüllü toplam kalite yönetimi ve İBB Tarihe Saygı Ödülü projeleri; üst yürütücü kurullarda yer aldığı TÜBİTAK ve STK işbirlikli projeler; proje uzmanı, yazar, uluslararası gözlemci, uluslararası eğitmen olarak yer aldığı AB MATRA, Life-Long Learning, SALTO Youth, Erasmus+ ve Birleşmiş Milletler projeleri bulunmaktadır.

 

          

 

 

                

                                                                 

                                                                                    

 
 

  TC Buca Kaymakamlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Ofisi Kuruluş Mevzuatı

 

        Proje Ofisimiz, TC İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi kapsamında, 10.10.2017 tarih ve 25535214-903.07.02/51550 sayılı Valilik Oluru ile kurulmuştur. Proje Ofisimizin genel hedefi yerel, ulusal, uluslararası işbirliklerine dayalı çalışmalarla ilçemizin hizmet kapasitesini artırmaktır.

 

Misyonumuz: Yerel, ulusal, uluslararası fonlardan en iyi şekilde yararlanarak Buca’da yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak işbirliklerine dayalı projeler üretmek, ilçemizin hizmet kapasitesini artırmaktır.

Vizyonumuz: İlçemizi sosyal, kültürel ve ekonomik yönden geliştiren hizmet odaklı projeleriyle fark yaratan ve örnek alınan bir proje ofisi olmaktır.

Değerlerimiz ve İlkelerimiz:

          * Öncülük

          * Rehberlik

          * Toplumsal Sorumluluk

          * Katılımcılık

          * Çalışkanlık ve Verimlilik

          * Etkinlik ve Etkililik

          * Özveri

          * Şeffaflık

          * Saygı

          * Sürekli Gelişim

 

            TC Buca Kaymakamlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Ofisi Görevleri:

         * Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve ilgili diğer fon ve hibe kaynaklarına yönelik çalışmalarda bulunmak

         * Başta gençlik, kültür ve eğitim projelerinin geliştirilmesi için ilçe kurumları arasında koordinasyon sağlamak ve proje      çalışmalarında destek vermek

         * Kamu, belediye, üniversite, STK arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak ve proje çalışmalarında destek vermek

         * Projesi kabul edilen kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırma faaliyetleri konusunda destek vermek

         * AB ve diğer hibe ve fon kaynaklarına ilişkin projeler hazırlamak ve bu konuyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek

         * MEB’e ait mer’i mevzuata bağlı olarak eğitimin geliştirilmesine yönelik diğer kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapmak

         * Görev alanına giren konularla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası toplantı ve seminerlere katılmak; raporlamak

         * Yapılan faaliyetleri kayıt altına alarak aylık rapor ve tutanaklar halinde Kaymakamlık makamına sunmak

         * Ofis personelinin özlük iş ve işlemlerini takip etmek

         * Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve ilgili diğer fon ve hibe kaynaklarına yönelik çalışmalarda bulunmak

        * Kaymakamlık makamının uygun gördüğü diğer çalışmaları yapmak

 

        Tamamlanan Projeler:

 

 

 

Proje Adı: Proaktif Öğretmen Eğitimleri

Tür: Yerel

Süre: Nisan-Haziran 2018 Yer: Buca

Koordinatör: DEÜ DEÇEM, Buca RAM

Ortaklar: Buca Kaymakamlığı, Buca İlçe MEM

Amaç: Buca’da görev yapan öğretmenlerin proaktif becerilerini geliştirmek

 

 

 

 

 

 

Proje adı: Different Views and New Narratives (Re)Thinking Bridges Between Young people in Germany and Turkey/ Farklı Bakış Açıları ve Yeni Anlatılar Almanya ve Türkiye’deki Genç İnsanlar Arasında Yeniden Düşünme Köprüsü

Fon/Hibe Desteği: Erasmus + SALTO Gençlik Programı

Süre: 25-28 Haz. 2018 Yer: Berlin

Koordinatörler: The German-Turkish Youth Bridge, the Turkish National Agency, JUGEND für Europa and IJAB (Türk Alman Gençlik Köprüsü, Türk Ulusal Ajansı, Avrupa için Gençlik Derneği, Gençlik Çalışması Uzmanlık Merkezi)

Ortaklar: Almanya, Türkiye

Amaç: Almanya ve Türkiye'de gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren gençlik çalışanları, gençler ve diğerleri arasında yenilikçi projeler başlatmak ve diyaloğu sürdürmek

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: Strategies For Inclusion, Making High Quality History And Citizenship Education More Inclusive And Accessible (Special Interest Groups)

Yüksek Kalitede Daha Kapsamlı ve Erişilebilir Tarih Eğitimi İçerik Geliştirme Stratejileri (Özel İlgi Grupları)

Tür: Erasmus+ KA-2.

Süre/Duration: Eylül 2016-Eylül 2018

Yer:Varşova, Londra, Prag, Metlika

Koordinatör: EUROCLIO/Avrupa Tarih Eğitimcileri Derneği-Hollanda

Ortaklar/Partners: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İngiltere, Karadağ, Portekiz, Slovenya, Türkiye, Norveç, Yunanistan,

Amaç: Öğretmenlik mesleklerinin profilini ve kalitesini, hareketlilik ve sınır ötesi işbirlikleri yoluyla güçlendirerek eğitim sistemlerinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı geliştirmek; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için yüksek kalitede kapsamlı ve erişilebilir tarih eğitimi içerikleri hazırlamak.

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü İnceleme Çalıştayı

Fon/Hibe Desteği: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Süre: 24-28 Nisan 2018 Yer: Ankara

Koordinatör: Erciyes Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı

Amaç: Bütün çocuklara, özellikle dezavantajlı çocuklara hizmet veren eğitim personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: Buca Bilim Şenliği-Bilim Herkesin Hakkı

Fon/Hibe Desteği: TÜBİTAK 4007 Programı

Süre: Nisan-Kasım 2018 Yer: Buca

Koordinatör: Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ortaklar: Buca Kaymakamlığı, Buca Belediyesi, Buca İlçe MEM

Amaç: Bilimin yaş, cinsiyet, engel durumuna bakılmaksızın, dezavantajlı gruplar dahil edilerek herkes tarafından uygulanabilirliğine fırsat sunmaktadır. Planlanan etkinliklerle bilimsel bilgiyi toplumun her kesimine eğlenceli bir şekilde aktarmak, toplumun bilime olan ilgisini artırmak, bilim insanları ile toplumun farklı kesimlerinin kaynaşmasını ve bilimsel bilgiyi topluma farklı bakış açılarıyla sunulmasını sağlamak, çocukları ve gençleri etkileşimli uygulamaların içerisine sokarak bilim alanında kariyer yapmaya özendirmek

 

 

        Devam Eden Projeler: 

 

Proje Adı: Aslında Biriz Eğitim, Aktivite Ve Uyum Merkezi Projesi/AKUMER

«Actually We Are One/ Educatıon, Activity & Cohesion Center»

Fon/Hibe Desteği: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Süre: --

Koordinatör: Buca Kaymakamlığı

Ortaklar: İzmir İl Göç İdaresi, Buca Belediyesi, Buca İlçe MEM, Türk Kızılayı, Dünya Doktorları Derneği

Amaç: Başta Suriye’den olmak üzere ülkemize gelen ve Buca’da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki göçmenler ile Türk vatandaşlarımız arasında sosyal uyumu sağlama ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim, kültür, sanat ve spor yoluyla sosyal içerme, meslek edindirme, sağlık taramaları yapma, psiko-sosyal anlamda destek olma, çeşitli sosyal-kültürel aktivitelerle kültürel etkileşimi ve sosyal uyumu geliştirmek.

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: Refugees WelComB (Mülteciler Hoşgeldi)

Fon/Hibe Desteği: Erasmus + KA2

Süre: Eylül 2018-Aralık 2019 Yer: Ortak ülkeler

Koordinatör: Kontakte für Europe Derneği/Almanya

Ortaklar: Bulgaristan, İtalya, İspanya, Macaristan, Türkiye, Yunanistan

Amaç: Fransız Yetkinlik Dengesi modelinin mültecilerin özel ihtiyaçlarını karşılaması ve bu amaç için nasıl değiştirilmesinin gerektiği konusunda mültecilerin yeterliklerinin nasıl doğrulandığını tespit etmek; ortak ülkeler arasında strateji belgesi geliştirmek

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje adı: Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar

Fon/Hibe Desteği: --

Süre: Ekim 2018-Ekim 2019 Yer: İzmir /Ortak Kaymakamlık İlçeleri

Koordinatör: İzmir Valiliği

Ortaklar: İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayraklı Kaymakamlığı, Bornova Kaymakamlığı, Buca Kaymakamlığı, Karabağlar Kaymakamlığı, Konak Kaymakamlığı, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği

Amaç: İlgili Kaymakamlıklar bünyesindeki okullarda 1 yıl boyunca verilecek sürekli eğitimler aracılığıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, aile içi iletişim, kadın sağlığı konusunda bilgi ve risk tanıma düzeylerinin arttırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: Umut Köprüsü

Fon/Hibe Desteği: ---

Süre: 208-2019 Yer: Buca

Koordinatör: İzmir Valiliği

Ortaklar: İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Buca Kaymakamlığı

Amaç: Buca’da dezavantajlı bölgelerde ikamet eden 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik sportif faaliyetler aracılığıyla sosyal içermeye katkıda bulunmak.

 
 
 

        Planlanan Projeler:

 

Proje Adı: Ege Köy Tiyatroları Buluşması

Fon/Hibe Desteği: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süre: -- Yer: Kaynaklar/Buca

Koordinatör: Yarın Toplumsal Gelişim, Eğitim, Kültür, Sanat Derneği

Ortaklar: Buca Kaymakamlığı, Kaynaklar Mahallesi Muhtarlığı

Amaç: Ege Bölgesi'ndeki köy tiyatroları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak; köyde yaşayan özellikle genç vatandaşlarımıza estetik değerler kazandırmak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Kadınlar da Ordaydı

Fon/Hibe Desteği: TÜBİTAK 1003 (AR-GE Projeleri Destekleme Programı)

Süre: Yer: Sinop, İzmir

Koordinatör: Sinop Üniversitesi

Ortaklar: Sinop Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Amaç: Tarih öğretimi bağlamında tarihin kadın aktörlerini ve deneyimlerini görünür kılmak; kadın tarihini tarih öğretimine entegre etmeyi sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı öğretim materyalleri geliştirmek ve bunların okul içi ve okul dışı ortamlarda kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Proaktif Öğretmen Eğitimleri-2

Fon/Hibe Desteği: İZ-KA

Süre: -- Yer: Buca, Karabağlar

Koordinatör: DEÜ DEÇEM, Buca RAM

Ortaklar: Buca Kaymakamlığı, Karabağlar Kaymakamlığı, Buca MEM, Karabağlar MEM

Amaç: Buca’da görev yapan öğretmenlerin proaktif becerilerini geliştirmek

 
 
 
 
 
 
İletişim:
 
 Gülşen SALGAR (Proje Ofis Koordinatörü) 
 
 Tel:  0(232) 448 7477
 E-posta:  gulsen.salgar@icisleri.gov.tr